Szkolny opłatek

W ostatnim dniu przed zimową przerwą świąteczną cała społeczność szkolna spotkała się na wspólnym opłatku. Uczniowie klasy II, IV, VI, Ig i IIIg pod kierunkiem ks. Jana Gaika, przygotowali montaż słowno – muzyczny o Bożym Narodzeniu, podczas którego do śpiewania kolęd włączyli się wszyscy uczestnicy spotkania. Wspólne kolędowanie, dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń wprowadziło obecnych w świąteczny nastrój.

Klasowe spotkanie opłatkowe

Dnia 18 XII 2015 r. wychowawca klasy III pani Agata Dziadosz zorganizowała podsumowanie projektu edukacyjnego realizowanego w ramach zajęć dodatkowych „Dzieci odkrywają świat – z małej szkoły w wielki świat” pt. „Tradycje bożonarodzeniowe”. W zajęciach otwartych uczestniczyli rodzice i pani dyrektor szkoły Anna Skóra. Uczniowie przygotowali prezentację multimedialną dotyczącą świąt Bożego Narodzenia wraz z oprawę muzyczną i wierszami. Następnie odbyła się prezentacja autorskiej książki kucharskiej zawierającej przepisy na potrawy wigilijne. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze i zakończyło się degustacją przygotowanych przez rodziców potraw wigilijnych i wspólnym kolędowaniem przy choince.

oplatek1 oplatek2 oplatek3 oplatek4 oplatek5 oplatek6 oplatek7 oplatek8

Sąd na Balladyną

Dnia 16 grudnia klasa III gimnazjum przygotowała spektakl teatralny pt. „Sąd nad Balladyną”. Uczniowie przedstawili uwspółcześnioną wersję dramatu J. Słowackiego we własnej interpretacji. Pomysłowa inscenizacja gimnazjalistów spotkała się z dużym uznaniem uczniów i nauczycieli.