CYBERNAUCI – KOMPLEKSOWY PROJEKT KSZTAŁTOWANIA BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ W SIECI

Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Kiedy jesteśmy bezpieczni, możemy się rozwijać. Tak, jak dbamy o swoje bezpieczeństwo w najbliższym otoczeniu, tak samo musimy zadbać o bezpieczeństwo w Internecie. Nasza szkoła włączyła się w realizację projektu „Cybernauci”, który jest realizowany przez Fundację Nowoczesna Polska na zlecenie MEN. Ma on na celu wzmocnienie kompetencji bezpiecznego korzystania z Internetu i TIK. W ramach projektu uczniowie, nauczyciele i rodzice wzięli udział w zajęciach poprowadzonych przez trenera – emisariusza.