Konkurs poezji patriotycznej

Dnia 7 maja br. pod hasłem: „W hołdzie dla Niepodległej” odbył się przegląd poezji patriotycznej, zorganizowany z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Celem konkursu była popularyzacja pieśni, poezji i prozy patriotycznej, umacnianie poczucia tożsamości narodowej, kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka. Piękną recytację utworu o tematyce żołnierskiej  i niepodległościowej poprzedziła prezentacja sylwetek ich autorów, którzy piórem i czynem wpisali się w dążeniu niepodległościowe. Występy uczniów ubogaciła muzyka Chopina i spontaniczny śpiew pieśni ojczyźnianych przez całą społeczność szkolną. W przygotowanie wydarzeń zaangażowali się uczniowie klas IV – VII  pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza i języka polskiego.

Sadzenie lasu

Z inicjatywy p. Artura Jaskowskiego wójta gminy Szastarka uczniowie ze szkół z terenu gminy  wraz z nauczycielami w dniu 27 kwietnia br. brali udział w akcji sadzenia lasu. Sadzenie dębów nadzorowali pracownicy Nadleśnictwa Kraśnik.

V Konkurs literacki ”Każdy pisać może”

W dniu 26 kwietnia w Zespole Szkół nr 1 w Kraśniku odbyło się podsumowanie V  Powiatowego

Konkursu  Twórczości Literackiej „ Pisać każdy może”.  W konkursie udział wzięli uczniowie ze szkół

gimnazjalnych powiatu kraśnickiego. Naszą szkołę reprezentowała uczennica kl. III – Justyna

Nitkiewicz, która zajęła III miejsce w kategorii „Proza”.  Justyna napisała opowiadanie pt. ,,Nasz Neverland”. Gratulujemy.

Ratujemy naszą planetę

W dniu 27 kwietnia w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Ziemi pt. „Ratujemy naszą planetę”. Dzieci z kl. IV odgrywając swoje role przekazały widzom najważniejsze wartości, którymi powinien kierować się człowiek, aby żyć w zgodzie z naturą. Występom uczniów towarzyszyła prezentacja multimedialna ukazująca pozytywną działalność człowieka jak i negatywne skutki prowadzące do degradacji środowiska, a całość uświetniona została piosenkami. Nad prawidłowym przebiegiem apelu czuwały panie Marzena Wierzchowiak i BeataRugała – Sokół.

Zajęcia otwarte

W dniu 25 kwietnia nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zaprosili  do szkoły na zajęcia otwarte przyszłych pierwszoklasistów. Podczas spotkania najmłodsi mieli możliwość uczestniczyć w licznie przygotowanych doświadczeniach, zwiedzali szkołę, korzystali z tablicy multimedialnej, wykonali ciekawe prac plastyczne i rozwijali sprawności sportowe.

 

 

Spotkanie z ciekawymi ludźmi

W dniu 16 kwietnia  2018r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z absolwentem naszej szkoły panem Mieczysławem Machulakiem. Nasz rodak zaprezentował przed zebranymi książkę, którą pt. „Stąd nasz ród”. Są to wspomnienia z lat dzieciństwa  i historia Huty Józefów.