Występ Grupy Artystycznej Rekontrukto

W dniu 19 listopada 2018 odbył się pokaz historyczny pt. ,,Ku  niepodległej” w wykonaniu Grupy Artystycznej Rekonstrukto – opowieść o tym jak bohaterowie walczyli o wolność , honor i ojczyznę. Była to wesoła lekcja historii , upamiętniająca dążenia niepodległościowe Polaków. Dzieci  miały okazję przymierzyć  stroje z epoki  obejrzeć kolekcję replik broni  używanych przez powstańców, zobaczyły jak wygląda pełny ekwipunek i uzbrojenie powstańca.Autorzy występu w postaci wykładu  przedstawili rolę i legendę marszałka J. Piłsudskiego oraz legionów. Uczniowie w zabawny sposób poznali kulturę i sztukę  patriotyczną. Moim zdaniem najwięcej radości sprawiła uczniom możliwość walki na szable. Mam nadzieję, że uczniowie na długo zapamiętają tę atrakcyjną lekcję historii, którą znali tylko  z książek.

Warsztaty z doradztwa zawodowego

W dniu 13 listopada br. odbyły się warsztaty z doradztwa zawodowego dla uczniów  kl. VIII oraz III gimnazjum prowadzone przez panią Beatę Łukasik- doradcę zawodowego z PPP w Kraśniku. Celem tego spotkania było przygotowanie  uczniów do  odpowiedzialnego planowania ścieżki swojej kariery i trafnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru kierunku dalszej nauki. Ponadto uczniowie dzięki  tym warsztatom  zdobyli więcej wiedzy o systemie edukacji o aktualnym  rynku pracy oraz mieli możliwość rozwijania  umiejętności pracy zespołowej i kształtowania właściwych relacji społecznych. Uczniowie poznali też swoje mocne i słabe strony oraz mogli określić własne  zainteresowania i predyspozycje zawodowe.

Bieg Niepodległości

Bieg  Niepodległości odbył się  w dniu 10 listopada br.Była to VI edycja Gminnego Biegu  Niepodległości.Uczestnicy  mieli do pokonania trasę około 1,5 km. między  Brzozówką- Kolonią a Szastarką. Na uczestników biegu czekała niespodzianka- mogli oni zobaczyć pokaz musztry  konnej w  wykonaniu Grupy Rekostrukcyjno-Historycznej.W biegu liczny udział wzięli uczniowie z naszej gminy.Z naszej szkoły na podium stanęli Blanka Lodowska –III miejsce oraz jej brat Gabriel Lodowski- II miejsce. Na zakończenie uroczystości na wszystkich uczestników biegu oraz gości  czekał gorący poczęstunek.

Rekord dla Niepodległej

W dniu 9 listopada 2018  r. odbyła się uroczysta akademia poświęcona 100- leciu odzyskania przez Polskę niepodległości. Akademia rozpoczęła się o godzinie 11.11. wspólnym odśpiewaniu czterech zwrotek  Mazurka Dąbrowskiego. W akademii brało udział 125 uczniów oraz 17 nauczycieli. Tak jak 100 lat temu  dzień 11 listopada był dniem radosnym i podniosłym  tak  i teraz cały naród ogarnęła  wielka radość, móc  świętować to tak ważne dla nas wszystkich wydarzenie.Tego dnia  spełniły się marzenia  pokoleń o wolnej i niezależnej  Polsce. Listopad 1918 roku  jest jedną z najważniejszych dat w dziejach Polski. Wieńczy blisko półtorawieczne dążenie kilku pokoleń Polaków  do odzyskania utraconej niepodległości. W uroczystej akademii udział wzięli uczniowie z klas VI – VIII i gimnazjum pod kierunkiem pań Beaty Kasicy i Moniki Koguc. Po wysłuchaniu montażu słowno – muzycznego pani dyrektor przekazała uczniom klasy I zeszyty i długopisy w ramach akcji „Mój pierwszy zeszyt” zorganizowanej przez IPN.

Śniadanie daje moc

Śniadanie to  najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki,lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy.To początek dnia. W dniu 8 listopada br. uczniowie kl. I-VI oraz przedszkole przygotowali poczęstunek zdrowego śniadania.Dzieci mogły wspólnie zjeść przygotowane wcześniej potrawy oraz mogły spróbować nowych smaków. Ponadto uczniowie dowiedzieli się też co lubią na śniadanie ich koledzy. Oprócz poczęstunku odbyła się także krótka akademia , na której wystąpili uczniowie z kl O ,I ,II i III gdzie śpiewali piosenki  związane z tematem jedzenia oraz przedstawiali krótkie wierszowane inscenizacje.

Konkurs historyczny- Drogi do Niepodległej

W dniu 7 listopada br.pod patronatem pana wójta Gminy Potok Wielki odbył się konkurs historyczny dla ucz. szkół podst. i gimnazjum  przeprowadzony w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku. Celem konkursu było upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, kształtowanie świadomości patriotycznych wśród młodzieży  oraz budzenie zainteresowań przeszłością i rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów. Na konkursie naszą szkołę reprezentował uczeń z kl. VIII –Gabryś Lodowski.

Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznych

W dniu 6 listopada br. w Gminnym  Ośrodku Kultury w Polichnie odbył się przegląd pieśni patriotycznych  w  wykonaniu uczniów naszej gminy . Na konkursie wystąpiło 11 solistów oraz zespół Blinowianki.Uczniowie reprezentowali szkoły z Polichny , z Szastarki, z Blinowa oraz z Huty Józefów.Na początku konkursu wszystkich uczestników oraz zebranych gości powitał pan wójt gminy A. Jaskowski  życząc wszystkim powodzenia .Naszą szkołę reprezentowały  dwie uczennice Rozalia S. z kl.IV z pieśnią pt. Matko o twarzy jak Polska ziemia czarna oraz Natalia B. z kl. III gim. z pieśnią pt. Miejcie nadzieje. Uczniowie prezentowali wysoki poziom  zaśpiewanych pieśni oraz wprawili wszystkich słuchaczy w przyjemny patriotyczny nastrój.

Agresja w nas i wokół nas, jak sobie radzić

W dniu 6 listopada br. odbyły się warsztaty dla uczniów kl III gim. prowadzone przez panią  pedagog Agnieszkę Dzikowską pracownika PPP w Kraśniku . Celem warsztatów było rozbudzenie wśród uczniów świadomości odpowiedzialności za  własne działania, a  także zwiększenie umiejętności radzenia sobie z  własną złością oraz radzenia sobie z przejawami agresji. Na warsztatach uczniowie zapoznali się definicją agresji  i z jej typami. Pani zaprezentowała uczniom metody , które nie dopuszczą do zachowań agresywnych   oraz w jaki sposób rozładować nagromadzoną w nas złość.Przeprowadzone warsztaty pobudziły uczniów do zastanowienia się nad swoimi emocjami oraz pokazały sposób podejmowania słusznych i odpowiedzialnych decyzji.

Rozwijamy twórcze myślenie

W dniu 6 listopada br.odbyły się warsztaty dla uczniów kl. II –III prowadzone przez panią  Agnieszkę Dzikowską .Uczniowie  zapoznali się  z ciekawymi  metodami rozwijającymi  kreatywność  i twórcze podejście do pojawiających się problemów.Pani  pokazała uczniom  w jaki  sposób wykorzystać  wyobraźnię  i  fantazję w pracy  umysłowej, poddała również analizie relacje rówieśnicze. Ćwiczenia przedstawione przez panią bardzo podobały się uczniom gdyż były zróżnicowane i odbiegały od szkolnej codzienności.