Warsztaty – ,, Dopalacze – niebezpieczne zagrożenia współczesnego świata”

Dnia 4 grudnia uczniowie klas V i VI uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych dotyczących uzależnień i stosowania dopalaczy wśród młodzieży. Zajęcia były prowadzone przez p. Ewelinę Karczmarską z PSSE w Kraśniku. Uczniowie dowiedzieli się czym jest uzależnienie,  jaki skład posiadają dopalacze,  jak oddziałują na młodego człowieka i jakie skutki może mieć ich zażywanie.  Zajęcia miały na celu przybliżyć uczniom jak niebezpieczne dla ich życia oraz ich najbliższych jest zażywanie dopalaczy i substancji uzależniających.

                                                                                                                                                                                           opr. Joanna Nieściur

Konkurs o zdrowym odżywianiu w Potoczku

Czwartego grudnia 2019 r. do budynku ZSCKR w Potoczku przybyły dwuosobowe drużyny ósmoklasistów z sześciu okolicznych szkół podstawowych celem wzięcia udziału w kolejnej już edycji konkursu wiedzy o zdrowiu i zdrowym odżywianiu.
Zespół Szkół w Hucie Józefów reprezentowały uczennice Kinga Nowak i Emilia Tes.
Po serdecznym powitaniu uczestników i ich opiekunów przez wicedyrektora p. Andrzeja Olszyńskiego i koordynatora konkursu p. Ewę Pęk, uczniowie przystąpili do rywalizacji, czyli indywidualnego rozwiązania testu wiedzy jednokrotnego wyboru.
W przerwie ,przed ogłoszeniem wyników konkursu, uczestnicy mieli okazję zwiedzić pracownie żywienia, wysłuchać prelekcji na temat zasad zdrowego żywienia oraz spróbować smacznych i zdrowych przekąsek. Atrakcje takie przygotowały dla gości nauczycielki przedmiotów gastronomicznych wraz ze swoimi podopiecznymi.
Ostatecznie nasze ósmoklasistki zajęły II miejsce w kategorii drużynowej udowadniając tym, że rywale z innych szkół muszą się dużo natrudzić, by pokonać je w konkursowych zmaganiach. Dużą wiedzą konkursową „popisała się” Kinga Nowak zajmując III miejsce w kategorii indywidualnej.
Dziewczętom dziękujemy i gratulujemy!
Podziękowania kierujemy również do organizatorów konkursu za wspaniałą atmosferę, gościnne przyjęcie i nagrody.

Szkolny koordynator konkursu
Dorota Kania

MAŁY MIŚ I PRAWA DZIECKA

W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole realizuje projekt edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, podczas którego dzieci wykonują rozmaite działania w ramach konkretnych modułów. Jednym z nich jest temat „Mały Miś i prawa dziecka”. W 30 rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka Mały Miś zachęca do przypomnienia podstawowych praw najmłodszych. Dzieci w toku zajęć oraz na podstawie wiersza „O prawach dziecka” dowiedziały się jakie mają prawa i obowiązki. Wybrały się w podróż po Krainie Praw Dziecka, gdzie miały okazję omówić m.in. ilustracje związane z tematem oraz odegrać scenki sytuacyjne. Na zakończenie projektu dzieci zaśpiewały piosenkę:

Każdy człowiek prawa ma, mam je i ja!
Prawo do niewiedzy i do upadków,
Prawo do tajemnic, do niepowodzeń, łez.
Prawo do szacunku i do własności,
Prawo do radości – koniecznie o tym wiedz!
Bo każdy człowiek prawa ma, mam je i ja!

 

Opr.: Izabela Sagan