WIZYTA BISKUPA EDWARDA FRANKOWSKIEGO

W ramach wizytacji kanonicznej w dniu 25 lutego 2020 r. odwiedził naszą szkołę szczególny Gość – Jego Ekscelencja Ks. Biskup Edward Frankowski w asyście towarzyszącego mu duszpasterza.

Szanowny Ks. Biskup witał nas uśmiechem i uściśnięciem dłoni, natomiast Pani Dyrektor, jako przedstawicielka szkolnej społeczności, w sposób uroczysty powitała Ekscelencję w progach naszej szkoły, przedstawiła też krótką historię naszej szkoły. Biskup skierował do nas kilka słów i udzielił wszystkim zebranym pasterskiego błogosławieństwa. Była też modlitwa w naszych intencjach. Potem udał się na katechezę prowadzoną przez ks. Jana Gaika w klasie VII.

Wizyta tak szanownego Gościa była wyjątkowym wydarzeniem nie tylko dla nauczycieli, ale także uczniów. Cieszymy się z tych odwiedzin i życzymy Ks. Biskupowi wielu łask Bożych.

Dzień Bezpiecznego Internetu

Od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej  w lutym obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. Tegoroczne obchody DBI odbywały się pod hasłem Działajmy razem!

W ramach tego przedsięwzięcia w naszej szkole propagowaliśmy działania na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz nagłośniliśmy tematykę dotyczącą bezpieczeństwa online. Pani B. Sokół – Rugała i pan S. Lewko przygotowali pouczającą piękną prezentację multimedialną poświęconą najczęstszym zagrożeniom, które są związane z korzystaniem z internetu przez dzieci i młodzież. Były również porady  jak radzić sobie z cyberprzemocą oraz zachować  prywatność w sieci wzbogacone o ciekawe filmiki tematyczne, które wzbudziły dużą ciekawość, szczególnie małych dzieci.

Ponadto gazetka ścienna  promowała witryny internetowe  poświęcone problematyce bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci oraz  zawierały informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu, netykiecie, radach dla dzieci i rodziców.